2 (eldre versjon) Algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 2 ♦ faktorisere polynomer ved hjelp av nullpunkter og polynomdivisjon, og bruke det til å løse likninger med polynomer og rasjonale funksjoner

♦ modellere praktiske problemer ved hjelp av lineære likningssystemer med flere ukjente, og løse dem med og uten digitale hjelpemidler

Interaktive oppgaver

  • Resten ved polynomdivisjon oppgave 1
  • Resten ved polynomdivisjon oppgave 2
  • Faktorisering av polynomer
  • Faktorisering av polynomer utforskning
  • Faktorisering av polynomer oppgave 1
  • Faktorisering av polynomer oppgave 2
  • Forkorting av rasjonale uttrykk
  • Tredjegradslikninger oppgave
  • Forkorting av rasjonale uttrykk oppgave 1
  • Forkorting av rasjonale uttrykk oppgave 2