5 (eldre versjon) Derivasjonsregler

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

kapittel 5 ♦ derivere polynomfunksjoner, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og summer, differanser, produkter og kvotienter av disse funksjonene, og bruke kjerneregelen til å derivere sammensatte funksjoner

♦ drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i praktiske sammenhenger ved å bruke førstederiverte og andrederiverte

♦ tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen