5 Derivasjonsregler

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 5

  • derivere polynomfunksjoner, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og summer, differanser, produkter og kvotienter av disse funksjonene, og bruke kjerneregelen til å derivere sammensatte funksjoner
  • drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i praktiske sammenhenger ved å bruke førstederiverte og andrederiverte
  • tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen

Vedlegg

  • Derivasjon av e^x (ggb)