4 Funksjonslære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 4

  • derivere polynomfunksjoner, potensfunksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner, og summer, differanser, produkter og kvotienter av disse funksjonene, og bruke kjerneregelen til å derivere sammensatte funksjoner
  • drøfte forløpet til funksjoner og tolke de deriverte i praktiske sammenhenger ved å bruke førstederiverte og andrederiverte
  • tolke grunnleggende egenskaper til en funksjon ved hjelp av grafen
  • beregne arealet under grafer ved hjelp av digitale hjelpemidler og tolke det i praktiske situasjoner