1 Følger og rekker Sinus S2 (2015)

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Kapittel 1

 • finne mønstre i tallfølger og bruke dem til å summere endelige aritmetiske og geometriske rekker og andre rekker, med og uten digitale hjelpemidler
 • avgjøre om en uendelig geometrisk rekke er konvergent, og beregne summen av rekka
 • løse praktiske problemer i forbindelse med sparing, lån og avbetalingskjøp ved å bruke rekker

Interaktive oppgaver

 • Tallfølger utforskning
 • Tallfølger oppgave 1
 • Tallfølger oppgave 2
 • Geometriske følger utforskning
 • Geometriske følger oppgave 1
 • Geometriske følger oppgave 2
 • Rekker oppgave 1
 • Rekker oppgave 2
 • Aritmetiske rekker oppgave 1
 • Aritmetiske rekker oppgave 2
 • Konvergente rekker utforskning
 • Konvergente rekker oppgave