Sinus S2 (2015)

Gratis Sinus S2 (2015) nettsted for programfaget matematikk S2

Sinus S2 (2015) Sinus S2 består av:

  • grunnbok med teoridel og oppgavedel
  • og dette nettstedet

Velg kapittel i menyene. Til hvert kapittel finner du blant annet:

  • kontrolloppgaver med løsningsforslag
  • løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka
  • sammendrag fra teoridelen i læreboka

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er laget av Helge Ekholt.

Sinus er tilpasset en todelt eksamen.

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hals

GeoGebra