Feil i boka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

3. opplag bokmål.

8.208: På figur 1 og figur 3 er det feil tall nederst på y-aksen. Det skal stå: 0,02, 0,04, 0,06, 0,08. Det mangler altså en null flere steder. 

1. og 2. opplag bokmål, 1. opplag nynorsk

Teoridel

3.20 c) Svaret skal være: 0,73
3.31 b)
Svaret skal være: 0
3.52 c)
Oppgaven skal være: Tegn en graf som viser utviklingen fra 1850 og fram til i dag.
3.61 c)
Svaret skal være: 4,7 minutter 

4.31 c) Det mangler et minus. Oppgaven skal være: Finn likningen for tangenten i punktet (-2,f(-2)).

 

Side 111: Grafen nærmer seg x-aksen når x → –∞.

5.24 c) Svaret skal være: 9(3x + 1)2 – 8x(x2 + 3)3
5.41 c) Oppgaven skal være: Finn koordinatene til bunnpunktet ved regning.

Side 284: Nederst i regelrammen skal det stå SD(S)= √n · δ.

Oppgavedel

s. 318, 1.180: Terminbeløpet er 115 314 kr
1.200
d)  Svaret skal være: i + 1i
1.311 Svaret skal være: 317
1.304 Svarene skal være:

a) 26
b) n2+2n+2
c) 122
3.107 a)

 1  9  17 25  33 

          b)1) fn = fn – 1 + 8   2)  fn = 8n – 7

3.112 c) Svaret skal være: lg5lgx
3.113 a) Svaret skal være: 2lgx
3.145 b) Svaret skal være: x=2

4.151: Funksjonen skal være ht=-14500t3+150t2

5.173 d) Oppgaven skal være: Kontroller svaret i oppgave b ved å sette inn i f'(x).

5.206 c) Fasit skal være: f '(x) = ln(x) - 1.

6.301 d) Funksjonsuttrykket i oppgaven skal være: K(x)=0,02x2+100+72000

7.114 a) Fasit skal være 0,96

8.150 b) Svaret skal være: 2400, 80
8.208: På figur 1 og figur 3 er det feil tall nederst på y-aksen. Det skal stå: 0,02, 0,04, 0,06, 0,08. Det mangler altså en null flere steder. 

 

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.