Feil i boka

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan likevel snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene som vi er kjent med.

1. og 2. opplag bokmål, 1. opplag nynorsk

Teoridel

3.20 c) Svaret skal være: 0,73
3.31 b)
Svaret skal være: 0
3.52 c)
Oppgaven skal være: Tegn en graf som viser utviklingen fra 1850 og fram til i dag.
3.61 c)
Svaret skal være: 4,7 minutter 

4.31 c) Det mangler et minus. Oppgaven skal være: Finn likningen for tangenten i punktet (-2,f(-2)).

 

Side 111: Grafen nærmer seg x-aksen når x → –∞.

5.24 c) Svaret skal være: 9(3x + 1)2 – 8x(x2 + 3)3
5.41 c) Oppgaven skal være: Finn koordinatene til bunnpunktet ved regning.

Side 284: Nederst i regelrammen skal det stå SD(S)= √n · δ.

Oppgavedel

s. 318, 1.180: Terminbeløpet er 115 314 kr
1.200
d)  Svaret skal være: i + 1i
1.311 Svaret skal være: 317
1.304 Svarene skal være:

a) 26
b) n2+2n+2
c) 122
3.107 a)

 1  9  17 25  33 

          b)1) fn = fn – 1 + 8   2)  fn = 8n – 7

3.112 c) Svaret skal være: lg5lgx
3.113 a) Svaret skal være: 2lgx
3.145 b) Svaret skal være: x=2

4.151: Funksjonen skal være ht=-14500t3+150t2

5.173 d) Oppgaven skal være: Kontroller svaret i oppgave b ved å sette inn i f'(x).

5.206 c) Fasit skal være: f '(x) = ln(x) - 1.

6.301 d) Funksjonsuttrykket i oppgaven skal være: K(x)=0,02x2+100+72000

7.114 a) Fasit skal være 0,96

8.150 b) Svaret skal være: 2400, 80

 

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.